Хотели, ресторанти, спа.

МАСКИТЕ ADVANTAGE НА MSA

< НАЗАД

 

Там където безопасността е на първо място, MSA AUER предлага цялостни решения и поддръжка.
В зависимост от вида на вредните вещества и концентрацията им в околната среда съществуват три основни средства на дихателна защита.
Когато е необходима защита от малки частици (прашинки) в атмосферата, се използват респираторни маски за еднократна употреба. Степента на защита зависи от размера на частиците - съответно Р1, Р2 и Р3.
Когато вредните вещества в атмосферата са газове, изпарения или дим, тогава средствата за защита са полулицеви или целолицеви маски със сменяеми филтри. Много важно е да се отбележи, че първите два вида средства за дихателна защита се използват, когато концентрацията на кислород в атмосферата е над 17%.
При стойности на концентрация на кислород под 17%, както и при непосредствена опасност за живота и здравето на хората, задължително е ползването на дихателен апарат.