Хотели, ресторанти, спа.

Основни стандарти за обувките като част от работното облекло

< НАЗАД

Повечето компании и фирми са длъжни да предоставят  работно облекло на своите работници, за да осигурят тяхното  удобство и безопасност  по време на изпълняване на служебните задължения. Важна част от специализираното облекло са обувките и ботуши, които не само, че трябва да бъдат здрави, непромокаеми и да имат висококачествена изработка, но и да притежават  още няколко допълнителни характеристики.

В уредбата за безопасност на труда към Кодекса на труда, ясно и конкретно са описани  всички неща, касаещи употребата на тази част от работното облекло. Те са групирани в общо три стандарта, които тук  ще ви изброим.

Съгласно ЕN344 се установяват главните изисквания и методи за използването на защитни обувки за професионална употреба.

ЕN345  определя основните защитни качества, които трябва да притежават обувките за професионална употреба. Тези обувки е необходимо да са изработени със специална част, наречена бомбе, така че да са способни да предоставят защита срещу наранявания, причинени при тежки инциденти, падания и удари.

В ЕN347  се включват всички изисквания за работните обувки, които не са произведени със защитно бомбе.

След като изброихме основните стандарти, които засягат тази така важна част от работното облекло, е ред да ви запознаем с видовете категории защитни и работни обувки, използващи се при различните условия на труд.

01 -  към тази категория се причисляват всички главни характеристики, които отговарят на критериите, посочени в  EN347.За да бъдат по-лесно разпознаваеми различни обувки според вида дейност, за която са предназначени, те са подредени в няколко категории:

S1– Тези обувки са снабдени с метално бомбе, за да осигурят защита от токови удари,  равни на 200 J. Отпред обувката задължително трябва да е затворена и да е антистатична.

S1Р – Много важно условие е обувките да имат вградена метална пластина в ходилото, за да предотвратяват  рани от пробождане с твърди предмети.

S2 – Работните обувки трябва да имат всички характеристики изброени в S1, като заедно с това е необходимо да са непромокаеми.

S3 – Когато видите знака S3, означава, че характеристиките от S2 трябва да са изрядни, като заедно с това работните обувки да притежават и метална пластина в ходилото.

S4 – Работните обувки е задължително да отговарят на стандарта EN345, но да са направени от гума или PVC, да не пропускат вода и да са с метално бомбе.

S4 – Обувките да отговарят на характеристиките на EN345, но произведени от гума или PVC, изцяло непромокаеми и със защита от токов удар.